Royal Hair sẽ bảo hành 30 ngày cho tất cả các sản phẩm mà quý khách đã mua mà không mất bất kỳ khoản phí nào. Sau thời gian này, quý khách cần bảo hành sẽ tốn phí tuỳ theo mức độ hư hại của sản phẩm. Các dịch vụ bảo hành bao gồm:

  • Chêm tóc nếu tóc bị rụng nhiều
  • Vá lưới nếu lưới bị rách
  • Chỉnh lại phom, kéo to hoặc thu nhỏ nếu sản phẩm
  • Bảo hành màu tóc nếu tóc bị bay màu

Quý khách hãy liên hệ trực tiếp tại cửa hàng nếu có nhu cầu bảo hành sản phẩm.