Royal Hair sẽ đổi sản phẩm hoặc hoàn tiền cho khách hàng trong các trường hợp sau:

 • Thợ của Royal Hair cắt hỏng, không sử dụng được
 • Thợ của Royal Hair vệ sinh hỏng
 • Rụng tóc theo mảng lớn
 • Rụng do lỗi chân tóc móc bị sai
 • Rách viền PU hoặc rách lưới trước khi khách hàng sản dụng
 • Sai màu tóc không theo màu đã chọn ban đầu

Yêu cầu về sản phẩm đổi:

 • Sản phẩm không bị tác động vật lý hay hóa học và các tác động từ các thành phần không do Royal Hair cung cấp.
 • Được xác nhận đúng sản phẩm đã mua từ Royal Hair

Chính sách về đổi sản phẩm:

 • Một đổi một nếu dùng lại sản phẩm cùng loại
 • Royal Hair không hoàn tiền lại nếu đổi sang sản phẩm rẻ hơn. Quý khách có thể sử dụng dịch vụ bổ sung hoặc mua các sản phẩm chăm sóc tóc cho đủ số tiền đã mua.
 • Đối với trường hợp xem nhưng không ưng hàng sẽ được quyền trả lại hàng nhưng sẽ không được trả lại số tiền đã cọc.