Tóc Giả Nam Da Poly Urethane Nguyên Đầu Dày 0.15mm – D05 CITIZEN

2,800,000